Ungerns statliga monopol för onlinesportvadslagning upphör 2023

Nyheter

2022-09-14

Benard Maumo

Lagliga onlinesportvadslagning och kasinospel blir vanliga globalt. Nyligen har länder som Nederländerna, Tyskland och Ukraina omprövat sina spellagar för att göra dem mer robusta och tillmötesgående. Ungern avser att följa samma riktning efter att ha meddelat EU-kommissionen i februari 2022 om sina planer på att utöka sin spelsektor. 

Ungerns statliga monopol för onlinesportvadslagning upphör 2023

Enligt de senaste förslagen som antogs av den ungerska lagstiftaren i juli 2022 kommer onlinespeloperatörer under EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) att få licenser från SARA (Supervisory Authority of Regulatory Affairs). Förordningen föreslår marknadslansering den 1 januari 2023. Däremot kommer statliga landbaserade kasinon att prioriteras i att erbjuda onlinekasinospel. Lagen anger inte heller antalet licenser som utfärdats av den ungerska tillsynsmyndigheten. 

Kom ihåg att 2014 utvidgade regeringen de fysiska kasinolagarna till att omfatta onlinespelsektorn. I gengäld verkade den reglerade spelbranschen direkt under regeringen. Det 100 % statligt ägda Szerencsejáték Zrt erbjuder för närvarande alla online sportspeltjänster, med landbaserade kasinon som får ansöka om online poker och kasinolicenser. 

Licensen kommer inte att vara billig

Ungern kommer som väntat att spela svårt att få med sin iGaming-licens. När allt kommer omkring, cirka 77% av den ungerska befolkningen spela online. Innan tillståndet ansöks kommer EES-operatören att utse och registrera en representant inför SARA. Förordningen föreskriver att företrädaren ska vara en ungersk infödd med en magisterexamen i ekonomi eller juridik. Ombudet måste också ha ett rent brottsregister. 

Samtidigt har operatörerna högst 75 dagar på sig att registrera sig som representant, och de kommer att vänta i 120 dagar för att få licensen. Ytterligare 15 dagar tillkommer för registrering hos skattemyndigheten om operatören inte är registrerad. Andra licensvillkor inkluderar:

  • Den sökande måste vara verksam i ett annat EES-land i minst fem år. 
  • Operatören måste upprätta en ungersk filial med ett aktiekapital på 1 miljard HUF (2,5 miljoner euro).
  • 250 miljoner HUF (650 000 €) kommer att betalas till SARA som säkerhet. Organet är fritt att fastställa ett belopp som är högre än 250 miljoner HUF. 
  • Sökanden kommer att betala 600 miljoner HUF (1,5 miljoner euro) som licensavgift. 
  • EES-sökanden kan endast erbjuda fjärrspel genom ett annat företag om han är registrerad i Ungern. 
  • Operatörer måste utarbeta rapporter om sin handlingsplan för spelarskydd varje år och informera SARA.
  • Operatörens verkställande direktör och verklig ägare ska vara närvarande vid samrådsmöten med SARA. 
  • En operatör kan inte köra flera spelwebbplatser under samma licens.

Om fjärrspeloperatören uppfyller dessa villkor kommer licensen att vara giltig i sju år. SARA kan dock bestämma perioden så länge den är inom den angivna gränsen. 

Strikta betalningsvillkor för fjärrspel

Lagförslaget berör också betalningar för hasardspel online när det väl blir lag. Enligt lagen kommer leverantören av fjärrspeltjänster endast att behandla betalningar via spelarens bankkonto eller finansiella tjänsteleverantör som godkänts av den ungerska centralbanken. Operatören kan också behandla betalningar via ett kredit-/betalkort kopplat till ett auktoriserat finansinstitut i Ungern. Och ja, spelarna kan göra kontantinsättningar på operatörens kontor. 

I utkastet till förordning fastställs också flera skyldigheter för betaltjänstleverantörer att upprätthålla ovanstående krav. Till exempel kommer de att stänga av betalningskonton kopplade till illegala spelaktiviteter på inrådan av SARA. Betaltjänstleverantören måste också övervaka registreringen av begränsade konton på den godkända webbplatsen och vidta lämpliga åtgärder utan föregående meddelande. 

Kommer de nya lagarna att lugna vattnet?

Ungern är inte främmande för kontroverser om sina spelregler. 2021 förlängde Victor Orban, Ungerns premiärminister, licenserna för spelallierade till 2056, då de skulle löpa ut 2024. För att försvara det "oortodoxa" draget sa regeringen att den 35-åriga förlängningen var i landets bästa ekonomiskt intresse. Kritiker hävdade att detta var en "orättvis" åtgärd för att säkra politiskt stöd från sina spelallierade. 

Tidigare under 2014 stämde stora europeiska onlinespelspelare, Sports Odds och Unibet, Ungern vid CJUE (Europeiska unionens domstol). De hävdade att de nya spellagarna struntade i artikel 56 i EUF-fördraget (Europeiska unionens fördrag och funktion). Operatörerna hävdade att reglerna med uppsåt var avsedda att hindra medlemsländer från att erbjuda gränsöverskridande tjänster. 

Tack och lov för dem dömde CJUE Ungern och hävdade att deras nya licenssystem olagligt utelämnade operatörer med EES-licens. Bänken upprepade att landet måste anta spelregler som uppfyller transparenta, objektiva, proportionella och icke-diskriminerande kriterier. Denna dom är en av anledningarna till att Ungern snabbade upp sina inlämningar till Europeiska kommissionen i februari 2022. Så det är säkert att dra slutsatsen att lagförslaget kommer att blidka de flesta kvartal. 

Mycket behöver fortfarande göras!

De Europeiska spelregler fortsätt att förändras för att möta spelets moderna verklighet. Även om operatörer kan börja förbereda sig för att ansöka om SARA-licensen, accepterar de flesta redan ungerska spelarna. 

Tänk på detta; de nya ungerska spellagarna berör ingenstans betalningar via e-plånbok. Observera att e-plånböcker är det mest attraktiva onlinekasinobankalternativet idag. Det betyder att onlinekasinospelare kommer att fortsätta att flockas till offshore-webbplatser, som är mer flexibla när det gäller betalningar. 

Ett annat område som lagen misslyckats med är huruvida vinster kommer att beskattas. För närvarande är alla vinster hos legala operatörer befriade från beskattning, där statskassan istället beskattar kasinooperatörerna. Så det kommer att bli intressant hur "gråområdena" i lagförslaget förseglas framöver.

Senaste nytt

Den ultimata guiden till roulette odds för bättre resultat
2022-09-27

Den ultimata guiden till roulette odds för bättre resultat

Nyheter